مصرف چای منجر به تغییرات اپی ژنتیکی و سلامت در زنان می شود
لاغری و سلامتی 

مصرف چای منجر به تغییرات اپی ژنتیکی و سلامت در زنان می شود

تغییرات اپی ژنتیکی تغییرات شیمیایی است که ژنهای ما را خاموش یا روشن می کنند. محققان جدیدی از دانشگاه اوپسالا نشان می دهند که مصرف چای در زنان منجر به تغییرات اپی ژنتیکی در ژن هایی می شود که با سرطان و متابولیسم استروژن ارتباط دارند.

به خوبی شناخته شده است که عوامل محیطی و شیوه زندگی ما، مانند انتخاب مواد غذایی، سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، می توانند منجر به تغییرات اپی ژنتیکی شوند. در پژوهش حاضر محققان دانشگاه اوپسالا با همکاری گروه های تحقیقاتی در سراسر اروپا تحقیق کردند که آیا مصرف قهوه و چای سبب تغییرات اپی ژنتیکی می شود یا خیر. مطالعات قبلی نشان داده است که قهوه و چای با سرکوب پیشرفت تومور، کاهش التهاب و تأثیر متابولیسم استروژن ، نقش مهمی در تعدیل خطر بیماری ها در انسان دارد.
نتایج نشان می دهد که تغییرات اپی ژنتیکی با مصرف چای، بیشتر در زنان وجود دارد، اما نه در مردان. جالب توجه است، بسیاری از این تغییرات اپی ژنتیکی در ژن های دخیل در متابولیسم سرطان و استروژن یافت شده است. مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف چای سبب کاهش میزان استروژن می شود که تفاوت بالقوه بین پاسخ بیولوژیکی به چای در مردان و زنان را نشان می دهد. همچنین زنان در مقایسه با مردان چای بیشتری مصرف می کنند که قدرت ما را برای یافتن ارتباط در زنان افزایش می دهد.

نتایج این مطالعه، نقش عوامل مولکولی فعال در چای را که در متابولیسم سرطان و استروژن دخیل است، برجسته می کند، که می تواند منعکس کننده آن باشد که اثرات بهداشتی مربوط به مصرف چای ممکن است به دلیل تغییرات اپی ژنتیکی باشد. قبلا نشان داده شده است كه كاتچين های چای سبب تغييرات اپي ژنتيك در محيط آزمايشگاهی و در سلول های سرطانی كشت شده می شوند و استدلال مي كنند كه برخی از اثرات سلامتی چای می توانند توسط اپی ژنتيك ها باشد

#بهداشتی #چای #زندگی #سرطان #سلامتی #سیگار

پست های مرتبط